Cykelrummet i markplan ut mot Hyllie Allé är försett med kameraövervakning. Kamerorna finns för att förebygga brott och öka tryggheten i föreningens utrymmen. Filmerna används endast  som bevismaterial efter någon händelse och ingen löpande bevakning sker. Endast två ledamöter i styrelsen har tillgång till materialet. Filmerna sparas i 14 dagar och raderas sedan automatiskt.


Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan. I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid, men raderas fortfarande från vårt system efter 14 dagar.


Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@brfcortado.se

Du kan också läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.